Zapraszamy na czterodniowe szkolenie, które zostało zaprojektowane przez pracowników Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa, aby podzielić się doświadczeniem wynikającym z wieloletniej współpracy naukowej i biznesowej Centrum Technologii Kompozytowych. Naszym celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat wytwarzania, łączenia, badań i napraw struktur kompozytowych, bazując na najnowszych międzynarodowych standardach.


Uczestnik zapozna się z: procesem wytwarzania struktur laminarnych i przekładkowych w technologii prepregowej, klejonymi i mechanicznymi sposobami łączenia kompozytów, różnymi technologiami napraw, badaniami nieniszczącymi oraz mechanicznymi kompozytów.


Poinformuj mnie o terminie szkolenia

Poinformuj mnie

"Composites hands-on training"

Zostaw dane, skontaktujemy się z Tobą w sprawie terminu następnego szkolenia "Composites hands-on training". Jeśli chcesz byśmy poinformowali Cię o innych szkoleniach kompozytowych organizowanych przez Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, odznacz odpowiednie pole w formularzu.

Dla kogo jest szkolenie?

✅ Inżynierów,

✅ Techników,

✅ Inspektorów,

✅ Pracowników firm i uczelni.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych materiałami kompozytowymi,

a w szczególności pracowników sektora lotniczego:

Cele szkolenia:

Po kursie uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie:


👉 Wytwarzania kompozytów.

👉 Połączeń klejonych i śrubowych struktur kompozytowych.

👉 Wykonywania napraw kompozytów.

👉 Przygotowywania próbek kompozytowych i prowadzeniu badań w laboratorium

z akredytacją NADCAP.


Wyposażenie wykorzystywane podczas szkolenia:

👉Piece grzewcze.

👉 Zestaw narzędzi ręcznych do wykonywania napraw kompozytów LESLIE GMI Aero.

👉 Hot Bonder HEATCON HCS9000B.

👉 Zestaw narzędzi pneumatycznych DYNABRADE wraz z akcesoriami.

👉 Analizator powierzchni klejonych.

👉 Aparatura do badań mechanicznych i fizyko-chemicznych kompozytów.

👉 Aparatura do ultradźwiękowych badań nieniszczących.

👉 Zrzutownik do analizy uszkodzeń kompozytów.

Zakres szkolenia "Composites hands-on training"

Dzień 1:

✅ Objaśnienie procesu wytwarzania części kompozytowych połączone

z prezentacją wyposażenia Centrum Technologii Kompozytowych.

✅ Wytworzenie płaskich paneli laminarnych i przekładkowych.

✅ Przygotowanie do procesu utwardzania.Dzień 2:

✅ Wprowadzenie do łączenia kompozytów.

✅ Wykonanie połączeń klejonych kompozytów z użyciem kleju błonkowego oraz kleju w formie pasty.

✅ Wiercenie otworów oraz wykonanie połączeń z użyciem elementów złącznych typu Hi-Lok.

✅ Analiza uszkodzeń eksploatacyjnych oraz prezentacja wpływu uderzeń na strukturę kompozytów.

✅ Prezentacja technik badań nieniszczących z wykorzystaniem uszkodzonych elementów.Dzień 3:

✅ Wprowadzenie do napraw struktur kompozytowych.

✅ Przygotowanie struktury laminarnej pod naprawę.

✅ Przygotowanie struktury przekładkowej pod naprawę.

✅ Naprawa struktury kompozytowej łatą utwardzaną przy pomocy konsoli grzewczej.

Dzień 4:

✅ Wprowadzenie do pomiarów odkształceń.

✅ Przygotowanie próbek do badań z wykorzystaniem tensometrii elektrooporowej.

✅ Prezentacja testów wytrzymałościowych kompozytów oraz analiza zniszczenia (rozciągnie i ściskanie kompozytów, ściskanie po uderzeniu, badanie odporności połączeń sworzniowych na naciski

i wyrywanie, ścinanie połączeń klejonych).

✅ Wprowadzenie do statystycznej analizy danych materiałowych kompozytów.

Poinformuj mnie o terminie szkolenia

"Composites hands-on training"