Jak zoptymalizować koszty upraw i nie stracić na Zielonym Ładzie? Poznaj korzyści z wdrożeń usług teledetekcyjnych dla precyzyjnego rolnictwa.


Podczas webinaru przedstawimy technologiczne rozwiązania dla rolnictwa przyszłości, które pomogą zoptymalizacjować koszty upraw polowych i szklarniowych:


👉Pokażemy najnowsze technologie, na którymi pracujemy w Łukasiewicz - Instytucie Lotnictwa w Dziale Teledetekcji, które przyczyniają się do większych plonów, mniejszego zużycia nawozów i środków ochrony roślin oraz ochrony środowiska.


👉 Przedstawimy innowacyjne urządzenia i pomiary z wykorzystaniem dronów i danych satelitarnych, które mogą wesprzeć rolników w dostosowaniu się do wymogów Zielonego Ładu wskazując precyzyjnie części upraw, potrzebujących nawożenia, nawodnienia i odchwaszczania.


👉Firmy produkujące urządzenia i dystrybuujące produkty z zakresu rolnictwa precyzyjnego będą mogły zapoznać się z najnowszymi trendami technologii agrarnych od maszyn do elektroniki.

Webinar 14 czerwca 2022

Rejestruję się

"Rolnictwo przyszłości i teledetekcja"

"Rolnictwo przyszłości i teledetekcja"

✅ Przedsiębiorców i producentów rolnych;

✅ Producentów nawozów sztucznych i środków ochrony roślin;

✅ Przedstawicieli firm producentów rolnych wielohektarowych;

✅ Producentów maszyn rolniczych;

✅ Producentów elektroniki i urządzeń dla rolników;

✅ Przedstawicieli upraw szklarniowych;

✅ Brokerów innowacji rolniczych;

✅ Przedstawicieli uniwersytetów i szkół wyższych kierunków rolniczych;

✅ Doradców agrarnych;

✅ Stowarzyszeń i klastrów rolniczych;

✅ Przedsiębiorców rolnych szukających optymalizacji kosztowej poprzez nowe technologie;

✅ Firm otwartych na wdrożenia innowacyjnych technologii rolniczych;

✅ Przedstawicieli państwowych instytucji wspierających rolnictwo.

Czas trwania: 1,5 godziny

Kiedy: 14 czerwca 2022

O której: 14.00

Dla kogo przeznaczony jest webinar?

Zapraszamy wszystkich uczestników sektora upraw roślinnych:

Kierownik Działu Teledetekcji

Kierownik Sekcji Usług Teledetekcyjnych

Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Webinar poprowadzą eksperci z Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa

Działu Teledetekcji

mgr inż. Mariusz Kacprzak

mgr inż. Marcin Spiralski

Naukowiec z dziesięcioletnim doświadczeniem w kierowaniu zespołami badawczymi i technicznymi. Realizuje projekty, których wyniki są wdrażane w sektorze prywatnym i publicznym. Jest specjalistą w zakresie fotogrametrii i teledetekcji. Jego główne zainteresowania naukowo-biznesowe, związane są z operacyjnym wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi geoinformacyjnych. Zwycięzca europejskiego konkursu Sustainable Living Challenge - Copernicus Masters oraz międzynarodowego konkursu Lider Innowacji 2020.

Karierę zawodową, rozpoczął od pracy w projektach naukowych i grantach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Geografia ze specjalizacją Kartografia i Teledetekcja. W roku 2018 roku zasilił szeregi Instytutu. W ramach prac zajmował się m.in. pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wizualizacją danych teledetekcyjnych w różnorodnych projektach krajowych (NCBR) i międzynarodowych (LIFE). Obecnie odpowiada za bieżącą działalność Sekcji Usług Teledetekcyjnych, promocję rozwiązań teledetekcyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz projekty komercyjne. Kieruje także interdyscyplinarnymi projektami współpracując z m.in.: z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz jednostkami naukowymi, takimi jak IUNG, PAN czy InHort.

Centrum Technologii Bezzałogowych

Centrum Technologii Bezzałogowych

Tematy webinaru:

👉 Czym jest rolnictwo przyszłości?


👉 Czym zajmuje się Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Dział Teledetekcji

i dlaczego rolnicy i instytucje państwowe chcą z nami współpracować?


👉 Projekty, produkty i technologie z zakresu rolnictwa precyzyjnego.


👉 Case studies – opowiemy o korzyściach wynikających z wdrożeń technologii teledetekcyjnych.


👉 Pytania i odpowiedzi.

Zarejestruj się na Webinar

"Rolnictwo przyszłości i teledetekcja"

14 czerwca 2022, g. 14.00

Jak zoptymalizować koszty upraw i nie stracić na Zielonym Ładzie? Poznaj korzyści z wdrożeń usług teledetekcyjnych dla precyzyjnego rolnictwa.