Proszę o kontakt w sprawie analizy ryzyka metodą SORA.


Skrót SORA oznacza Specific Operation Risk Assessment, czyli w Analizę Ryzyka dla Specyficznej Operacji Lotniczej. Tą metodyką tworzy się analizę ryzyka, dzięki której pilot drona może zweryfikować w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego operację lotniczą bezzałogowym statkiem powietrznym pod kątem bezpieczeństwa. Niestety jej zastosowanie jest trudne i bywa żmudne. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i powierzyć to zadanie fachowcom jak np. Jednostce Certyfikującej BSP z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa zostaw nam swoje dane. 

Proszę o kontakt

Analiza ryzyka metodą SORA

Analiza ryzyka metodą SORA

Proszę o uzupełnienie danych, skontaktujemy się tak szybko, jak jest to możliwe.