Indywidualna sesja konsultacyjna

dla członków Klastra Doliny Lotniczej

Rejestruję się

Co otrzymasz podczas konsultacji?

✅  Dobranie konkursu do przedsięwzięcia biznesowego lub projektu naukowego;

  ✅  Pomoc w znalezieniu partnera międzynarodowego; 

  ✅  Wsparcie w zbudowaniu konsorcjum;

  ✅  Doradztwo w kwestiach formalno-administracyjnych związanych ze składaniem wniosku;

  ✅  Doradztwo eksperta branżowego w ramach wyboru konkursu w programie Europa Horyzont;



Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wraz z Klasterem Doliny Lotniczej


Zapraszają na indywidualną sesję konsultingową w ramach Branżowego Punktu Kontaktowego - inteligentna i czysta mobilność dla sektora lotniczego w celu skutecznego pozyskania funduszy europejskich z programu Europa Horyzont.


Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa realizuje misję finansowaną przez Ministra Edukacji i Nauki polegającą na wspieraniu przedsiębiorców oraz jednostki B+R w aplikacji o projekty międzynarodowe finansowane z programu Horyzont Europa, a następnie ich realizacji. Naszym celem jest podzielenie się wiedzą w zakresie sektora lotniczego oraz know-how o skutecznym pozyskiwaniu środków europejskich z zainteresowanymi podmiotami. Zachęcamy do aktywnego udziału w programie Horyzont Europa oraz pomagamy w definiowaniu innowacyjnych rozwiązań. Dzięki wiedzy branżowej Ł-Instytutu Lotnictwa zwiększamy prawdopodobieństwo uzyskania wsparcia finansowego dla Twojego projektu.


GDZIE?

Po Walnym Zebraniu Członków Klastra Dolina Lotnicza, Hotel Nowy Dwór, ul. Świlcza, 146E k/ Rzeszowa


KIEDY?

31 sierpnia 2022 r.,



Szanowni Państwo, sesje indywidualne z ekspertem branżowym z Ł-Instytutu Lotnictwa w zakresie pozyskania środków z programu Europa Horyzont objęte są rezerwacją miejsc, których liczba jest ograniczona. O uczestnictwie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Rejestrację zamykamy 28 sierpnia 2022.


O KTÓREJ?

Start 14:00


Projekt współfinansowany w ramach projektu Ministra Edukacji i Nauki "Przemysłowe Punkty Kontaktowe Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont Europa".

Jaka jest rola Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

w ramach Branżowego Punktu Kontaktowego Inteligentna i Czysta Mobilność?