Spotkanie informacyjne i szkoleniowe dla Krajowego Klastra Kluczowego

Polska Grupa Motoryzacyjna

Rejestruję się


Branżowy Punkt Kontaktowy - Inteligenta i Czysta Mobilność prowadzony przez

Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa zaprasza na spotkanie na temat finansowania projektów

z zakresu transportu przyszłości.

Celem spotkania jest udzielenie kluczowych informacji nt. możliwości pozyskania kapitału na badanie, rozwój, wdrożenia ze środków europejskich do rozwoju działalności członków klastra oraz dyskusja na temat rozwoju klastra i jego usług w oparciu o najnowsze trendy w obszarze inteligentnej i czystej mobilności.

Projekt współfinansowany w ramach projektu Ministra Edukacji

i Nauki "Przemysłowe Punkty Kontaktowe Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont Europa".


GDZIE?

Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

al. Krakowska 110/114,

02-256 Warszawa, budynek X, sala konferencyjna nr 4.


KIEDY?

12 września 2022 r.


Wybierz dogodną dla Ciebie formę uczestnictwa!

Mogą Państwa dołączyć do spotkania w 2 formach: na żywo w Ł-Instytucie Lotnictwa oraz w formie on-line.

O uczestnictwie w wydarzaniu stacjonarnym będzie decydować kolejność zgłoszeń (max 30 osób). Rejestrację zamykamy w niedzielę 11 września 2022.


O KTÓREJ?

10:00 – 13:001. Chcę pojawić się osobiście w Ł-Instytucie Lotnictwa.

2. Chcę uczestniczyć w video konferencji on-line z dowolnego miejsca.

STACJONARNIE

ON-LINE

Wydarzenie Hybrydowe


10:00 - Wprowadzenie. Oferta Branżowego Punktu Kontaktowego (BPK) dla członków klastra PGM.                                             Prezentacja BPK – Beata Lubos. 


10:15 - Informacja o możliwości aplikowania do programu HORIZON EUROPE w zakresie działania klastra PGM.                                 Prezentacja - Rafał Duczmal, KPK. 


10:45 - Możliwości finansowania działalności B+R oraz działalności klastrowej. 

              Prezentacja BPK – Beata Lubos, Michał Snopkiewicz. 


11:15 – Przerwa. 


11:30 - Dyskusja o wspólnych projektach klastra PGM.

              Sesja warsztatowa moderowana – Bartosz Mielecki, Beata Lubos. 


12:30 - Lunch


Spotkanie informacyjne i szkoleniowe dla Krajowego Klastra Kluczowego Polska Grupa Motoryzacyjna


Agenda: