Indywidualna sesja konsultacyjna

Zapisuję się

Co otrzymasz podczas konsultacji?

Dobranie konkursu do przedsięwzięcia biznesowego lub projektu naukowego.

Pomoc w znalezieniu partnera międzynarodowego.

Wsparcie w zbudowaniu konsorcjum.

Doradztwo w kwestiach formalno-administracyjnych związanych ze składaniem wniosku.

Doradztwo eksperta branżowego w ramach wyboru konkursu w programie Horyzont Europa.Branżowy Punkt Kontaktowy - inteligentna i czysta mobilność prowadzony przez Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa zaprasza na indywidualną sesję konsultingową w celu skutecznego pozyskania funduszy europejskich z programu Horyzont Europa.


IconIconIconIconIcon

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa realizuje misję finansowaną przez Ministra Edukacji i Nauki polegającą na wspieraniu przedsiębiorców oraz jednostki B+R w aplikacji o projekty międzynarodowe finansowane z programu Horyzont Europa, a następnie ich realizacji. Naszym celem jest podzielenie się wiedzą w zakresie sektora lotniczego oraz innych sektorów wraz z know-how o skutecznym pozyskiwaniu środków europejskich z zainteresowanymi podmiotami. Zachęcamy do aktywnego udziału w programie Horyzont Europa oraz pomagamy w definiowaniu innowacyjnych rozwiązań. Dzięki wiedzy branżowej Ł-Instytutu Lotnictwa zwiększamy prawdopodobieństwo uzyskania wsparcia finansowego dla Twojego projektu.


Jaka jest rola Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

w ramach Branżowego Punktu Kontaktowego Inteligentna i Czysta Mobilność?